VC Merenwijk enquête 2017/2018

Beste leden,

Ik wil jullie vragen de enquête 2017/2018 in te vullen. Het is voor de Technische commissie belangrijk een goede input te hebben van wat er speelt bij de leden in de vereniging, wat men verwacht van het bestuur/TC of wat men graag zelf het komend seizoen zou willen. Met de TC gaan we de enquête-uitslagen bespreken om te komen tot een teamindeling voor het nieuwe seizoen. Uiteraard kan de TC niet met alle meningen en verzoeken rekening houden maar we doen ons best.

Bij deze het verzoek om de enquête uiterlijk 30 april in te vullen.

Naar de enquête >>

Jan Adriaan Leegwater,
Wedstrijdsecretaris